COVID-19 CO-RADS класифікація

Робоча група з COVID Голландського радіологічного товариства

Класифікація CO-RADS - це стандартизована система звітності для пацієнтів із підозрою на інфекцію COVID-19, розроблена для встановлення середнього та високого рівня вірогідності розвитку COVID-19-вірус-асоційованої пневмонії.

На підставі результатів КТ рівень підозри на COVID-19-вірус-асоційовану пневмонію оцінюється від дуже низького «CO-RADS 1» до дуже високого «CO-RADS 5», а ступінь тяжкості та стадії захворювання визначається із зауваженнями щодо коморбідності та диференціального діагнозу.

Це запропонована система класифікації для рентгенологів, яка наразі працює у Нідерландах.

Тут ви знайдете голландську версію, де будуть представлені регулярні оновлення.

https://www.radiologen.nl/system/files/bestanden/documenten/2020-03-29a_standaardverslag_covid-19_co-rads_ppt_pdf.pdf
 

CORADS-1 має високу негативну прогностичну цінність у пацієнтів зі скаргами протягом чотирьох і більше днів.

CORADS 5 має дуже високу позитивну прогностичну цінність, враховуючи високий апріорний шанс розвитку COVID-19-вірус-асоційованої пневмонії у цій епідемії.

Варіант інтеробсервера CORADS 2-4 все ще високий і має низьке негативне та прогнозне значення. Інтерпретація результатів КТ повинна поєднуватися з епід-анамнезом, клінічними симптомами, і їх тривалістю, оскільки результати КТ також можуть бути непоказовими протягом перших днів легкої інфекції.

CO-RADS класифікація за рівнем підозри на COVID-19-вірус-асоційовану пневмонію за даними КТ

CO-RADS класифікація

Рівень підозри

за даними КТ органів грудної порожнини

CO-RADS 1

немає

Норма або знахідки неінфекційного генезу

CO-RADS 2

низький

Знахідки інфекційного генезу непатагномонічні COVID-19

CO-RADS 3

середній

Нез’ясовані знахідки інфекційного генезу

CO-RADS 4

високий

Знахідки інфекційного генезу вірогідно патагномонічні COVID-19

CO-RADS 5

дуже високий

Знахідки інфекційного генезу типові для COVID-19-вірус-асоційованої пневмонії

CO-RADS 6

ПЛР+

 


CO-RADS 1

COVID-19 малоймовірний.

КТ є нормальною або є дані, які вказують на неінфекційне захворювання, таке як застійна серцева недостатність, саркоїдоз, гістоплазмоз, онко-патологія, звичнайна інтерстиційна пневмонія або фіброзний неспецифічний ідеопатичний пневмоніт (якщо КТ-картина не змінилася у порівнянні з попереднім КТ-обстеженням).

Виключенням можуть бути перші дні легкої інфекції, коли КТ може бути нормальним.

КТ-зображення пацієнта зі скаргами протягом п’яти днів.

 

Патологічних проявів немає і ПЛР була негативною.

CO-RADS 2

Рівень підозри на інфекцію COVID-19 низький.

На КТ виявлено знахідки, що відповідають іншим інфекціям, таким, як типовий бронхіоліт із симптомом «дерево-в-бруньках» (tree-in-bud) – позначено стрілками та потовщеними стінками бронхів, що може відповідати, наприклад, tbc-інфекції.

 

Немає типових ознак COVID-19.

На наступному КТ-зображенні показані бронхоектатичні зміни, потовщення бронхіальних стінок та симптом «дерево-в-бруньках» (tree-in-bud)  (стрілки).

 

Немає специфічного паттерну непрозорості за типом «матового скла».

Наступний випадок: 40-річна жінка з лихоманкою та кашлем.

Результати КТ: ділянка консолідації в нижній частці ліворуч та ознаки бронхіоліту   (стрілки) є патогномонічними для бактеріальної інфекції, тобто CO-RADS 2.

 

COVID-19 сумнівний.

CO-RADS 3

COVID-19 нез’ясований або невизначений.

КТ знахідки, що вказують на інфекційні зміни, які не зовсім типові для COVID-19, наприклад, такі, як поширена бронхопневмонія, часткова пневмонія, септична емболія із ділянками непрозорості за типом «матового скла».

Випадок 1.

 

Один день від початку симптомів. КТ: поодинока(монофокальна) ділянка непрозорості за типом «матового скла» періплеврально. ПЛР негативний.

Випадок 2.

  

поодинока ділянка непрозорості за типом «матового скла» (окреслена колом) 

Випадок 3.

  

поодинока періплевральна ділянка непрозорості за типом «матового скла» (вказана стрілкою)

Випадок 4.

  

поодинока ділянка непрозорості за типом «матового скла» (окреслена колом) на тлі дифузного зниження пнематизації. 

Випадок 5.

Сьомий день від початку симптомів

  

КТ: множинні (мультифокалььні) зони консолідації з оточуючими ділянками непрозорості за типом «матового скла». 
ПЛР негативний.

Випадок 6.
Нещодавно перенесений грип A. легенева гіпертензія в анамнезі.

  

Пацієнт знову почав кашляти.

КТ: двобічна центральна консолідація з дифузними ділянками непрозорості за типом «матового скла».

Повторний тест: ПЛР COVID-19 – негативний, грип A – позитивний.

CO-RADS 4

При CO-RADS 4 рівень підозрілості високий.

Переважно це підозрілі результати КТ, але не досить типові:

 • Однобічні ділянки непрозорості за типом «матового скла»
 • Мультифокальні ділянки консолідації без будь-яких інших типових знахідок
 • Виявлення підозри на COVID-19 на тлі основного(хронічного) легеневого захворювання, яке раніше було діагностовано.

Випадок 1

Сьомий день від початку симптомів

КТ: однобічні ділянки непрозорості за типом «матового скла» у лівій верхній частці.

 

ПЛР: позитивний.

 Випадок 2

КТ: двобічні ділянки непрозорості за типом «матового скла» у хворого на емфізему.

 

CO-RADS 5

Випадок 1

Мультифокальні ділянки непрозорості за типом «матового скла» та консолідація

 

Випадок 2

Десять днів від початку симптомів.

КТ: двобічні мультифокальні ділянки непрозорості за типом «матового скла», потовщення судин (окреслені колом), субплевральні «смуги» (стрілка).

ПЛР: позитивний

Випадок 3

Одинадцять днів від початку симптомів

Результати КТ: двобічні мультифокальні ділянки непрозорості за типом «матового скла» та консилідації, переважно в базальних відділах, потовщення судин (окреслено колом).

 

ПЛР: позитивний

Випадок 4

Результати КТ: мультифокальні ділянки непрозорості за типом «матового скла» та ущільнення

 

Випадок 5

Результати КТ: мультифокальні ділянки непрозорості за типом «матового скла» та ущільнення

 

CO-RADS 6

Пацієнт з позитивною ПЛР та двобічними мультифокальними ділянками непрозорості за типом «матового скла»

Зверніть увагу на симптом «гало» (стрілка).

Типові знахідки

У таблиці вказані типові КТ-ознаки COVID-19, а також нетипові і дуже нетипові ознаки, які є аргументами проти діагнозу COVID-19.

Типові ознаки

Нетипові ознаки

Дуже нетипові ознаки

Мультифокальні ділянки непрозорості за типом «матового скла»

Центральне або перібронховаскулярне розташування

Кавітація, ділянки деструкції

Периферійне та базальне розташування

Більш апікальна дистрибуція (розподілення)

Кальцинація

Нечітка демаркація

Лімфаденопатія*

Бронхіоліт із симптомом «дерево-в-бруньках» (tree-in-bud)

Потовщення судин

 

Нодулярний паттерн

Округла форма

 

Об’ємний утвір

Симптом «божевільної лапи» (Crazy pawing)

 

Потовщення плеври

Ділянки непрозорості за типом «матового скла» у поєднанні з консолідацією

 

 

Симптом «гало»

 

 

Симптом «павутиння» (spider web)

 

 

Заключення

Тривалість скарг важлива, оскільки визначає очікувану стадію захворювання.

Обговоріть результати, шанс COVID-19 (згідно CO-RADS) та диференціальний діагноз.

КТ-результати COVID-19 показують, що вони перетинаються з іншими захворюваннями, такими як:

 • Грип H1N1
 • Інша вірусна пневмонія; аденовірус, цитомегаловірус
 • Організуюча пневмонія
 • Гострий інтерстиціальний пневмоніт

Формування КТ-заключення:

 1. Кількість днів від початку симптомів
 2. КТ-знахідки:
 • ділянки непрозорості за типом «матового скла» та консолідації, їх розташування
 • наявність/відсутність симптому «божевільної лапи»
 • наявність/відсутність симптому «гало»
 • наявність/відсутність потовщення судин
 • ділянки потовщення плеври та/або рідини в плевральній порожнині
 • збільшення лімфатичних судин
 1. CO-RADS: визначити рівень підозри на COVID-19-вірус-асоційовану пневмонію за даними КТ
 2. КТ-Оцінка тяжкості ураження **
 3. Додаткові(коморбідні) знахідки
 4. Висновок: CO-RADS, КТ-Оцінка тяжкості ураження

Посилання на оригінальний ресурс:

https://radiologyassistant.nl/chest/covid-19-corads-classification

*Performance of radiologists in differentiating COVID 19 from viral pneumonia on chest CT,

Bai et al. Radiology . Published Online:Mar 10 2020

** КТ-Оцінка тяжкості

метод полягає у підрахунку обсягу ураження у відсотках кожної з п’яти часток:

1 бал <5% ураження

2 бали 5% -25% ураження

3 бали 26% -49% ураження

4 бали 50% -75% ураження

5 балів > 75% ураження.

Загальна оцінка КТ тяжкості – це сума окремих бальних показників і може становити від 0 (без участі) до 25 (максимальна участь), коли всі п’ять часточок виявляють більше 75% ураження.

Приблизний відсоток ураження легенів можна швидко обчислити, помноживши загальну кількість балів на 4.

https://radiologyassistant.nl/chest/lk-jg-1